در حالی که مواد غذایی و محصولات کشاورزی در مکان ها و شرایط متفاوتی تولید می‌شوند، استاندارد‌های در نظر گرفته شده برای تولید و کنترل آن ها معمولا یکسان است. برای مثال می‌توان به سیستم کنترل نقطه بحرانی تجزیه و تحلیل خطر یا HACCP در استاندارد 22000 اشاره نمود که یکی از معمول ترین استانداردهایی است که تولید کننده برای کنترل تولید خود در نظر می‌گیرد.

از استاندارد های کنترل کیفی مواد غذایی می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • BRC یا استاندارد صنف خرده فروشان بریتانیا
  • EFSIS یا برنامه بازرسی ایمنی مواد غذایی اروپا
  • IFS یا استاندارد بین المللی تولید کنندگان مواد غذایی
  • GFSI یا ابتکار جهانی ایمنی مواد غذایی برای یکپارچه سازی و بهبود استانداردهای ایمنی مواد غذایی
  • Gafta (Grain and Feed Trade Association)

خدمات قابل ارائه در زمینه بازرسی‌های کیفی و نمونه برداری:

  • نمونه برداری و آزمون جهت بررسی انطباق محصول با استاندارد ها
  • اطمینان از سلامت کالا قبل از بارگیری و حمل
  • بررسی تطبیق کالا با اسناد
  • کاهش زمان ترخیص کالا و هزینه های کمرکی
  • نظارت بر بارگیری، حمل و یا تخلیه محصولات بسته به درخواست متقاضی