شرکت بازرسی فنی بین المللی آریا سینا کنترل در سال 1390 تاسیس شده است و فعال در زمینه کنترل، بازرسی و گواهی می باشد. واحد بازرسی تولیدات و فرآورده های کشاورزی و مواد غذایی با هدف ترویج فرهنگ تولید محصول سالم و گواهی شده، با همکاری سازمان ملی استاندارد و سازمان جهاد کشاورزی آماده خدمت رسانی و بازرسی و گواهی محصولات با استاندارد های ملی می باشد. همچنین آسکو مفتخر است با اخذ نمایندگی انحصاری شرکت CERES آلمان و با التزام به استاندارد های بین المللی، بازرسی و گواهی محصولات کشاورزی و فرآورده های آن را انجام می دهد.