پیش از هر چیز لازم به ذکر است در صورتی که آگاهی کافی جهت شروع فرایند تولید و اخذ گواهی حد مجاز آلاینده ها را ندارید، می توانید با تماس با کارشناسان شرکت آسکو بین الملل از نحوه ی شروع فعالیت و نحوه ی درخواست بازرسی و اخذ گواهی مطلع شوید.

به طور کلی شما می توانید با مراجعه پایگاه اطلاع رسانی محصولات گواهی شده و ارگانیک به آدرس http://cerganic.maj.ir مراحل ثبت نام اولیه، انتخاب مدیر کنترل کیفیت و انتخاب شرکت بازرسی آسکو بین الملل در پنجره خدمات را انجام دهید.

در صورتی که مراحل پیشین را پشت سر گذاشته اید، می توانید از طریق زیر جهت ثبت درخواست بازرسی و نمونه برداری اقدام نمایید:

قدم اول: درخواست رسمی

در این مرحله مدارک تکمیل شده ی پیشین (شناسنامه واحد، فرم های مربوط به مدیر کنترل کیفیت و …) به همراه فرم درخواست بازرسی و نمونه برداری (با کلیک بر روی درخواست بازرسی و نمونه برداری فرم مربوطه دانلود شود) را به آدرس پست الکترونیک ceres@asco-intl.com ارسال نمایید.

قدم دوم: عقد قرارداد

پس از بررسی مدارک اولیه و با توجه به اطلاعات درج شده، فرم پیشنهاد قیمت و قرارداد بازرسی و نمونه برداری ارسال شده و با توافق طرفین امضا خواهد شد.

قدم سوم: بازرسی و نمونه برداری

متخصصین مجرب آسکو جهت انجام بازرسی و نمونه برداری با شما حاصل حاصل نموده و پس از تعیین کردن زمان مناسب به واحد تولیدی اعزام خواهند شد. حضور مدیر واحد تولیدی و یا شخص مسئول در هنگام بازرسی الزامی می باشد.

قدم چهارم: بررسی مدارک

پس از اتمام بازرسی و نمونه برداری، گزارشات به همراه نمونه ها به دفتر مرکزی آسکو ارسال شده و توسط کارشناسان ما بررسی می شوند. در صورت امکانِ برطرف نمودن عدم انطباق ها و یا نیاز به بازرسی ثانویه به شما اطلاع داده خواهد شد.

قدم پنجم: تصمیم گیری جهت صدور گواهی

مدارک جمع آوری شده به همراه گزارشات بازرسی و نتایج آزمایشگاه توسط آسکو به سازمان جهاد کشاورزی ارسال شده و با تشکیل کمیته صدور، تصمیم گیری در مورد صدور گواهی گرفته خواهد شد.

نکته: در صورت صدور گواهی، مدت اعتبار این پروانه سه سال است و در طول این مدت، بعد از اخذ پروانه حداقل سالی یک بار توسط شرکت بازرسی نمونه برداری و بازرسی های لازم انجام می شود و گزارشات مربوطه به سازمان جهادکشاورزی گزارش خواهد شد.