در هر کدام از موارد ذکر شده الزامات و استاندارد های تولید متفاوت می‌باشند. اما می‌توان گفت فرایند کلی بازرسی و نمونه برداری و صدور گواهی در تمامی موارد مشابه است.

شرکت بازرسی فنی بین المللی اریا سینا کنترل (آسکو) با استفاده از بازرسین مجرب، تحصیل کرده در رشته‌های کشاورزی و دارای مجوز بین‌المللی بازرسی، این امکان را دارد تا بسته به درخواست متقاضیان، بازرسی و نمونه برداری محصولات و در نهایت صدور گواهی‌های داخلی و یا بین‌المللی را انجام دهد. متقاضیان بازرسی و گواهی می‌توانند با طی نمودن مراحل زیر از خدمات شرکت آسکو بین‌الملل بهره‌مند شوند:

درخواست رسمی : با برقراری ارتباط با کارشناسان ما از نحوه ی ثبت درخواست و مشخص نمودن خدمات مورد نظر در فرم درخواست اطلاع حاصل نمایید.

بررسی مدارک و عقد قرارداد: کارشناسان آسکو با بررسی مدارک و درخواست متقاضی و استاندارد های مشخص شده، قرارداد و فرم های مربوطه را تنظیم نموده و قرارداد با موافقت طرفین امضا خواهد شد.

انجام بازرسی و نمونه برداری: پس از تعیین زمان مناسب، بازرسان جهت انجام بازرسی و نمونه‌برداری اعزام خواهند شد. بسته به نوع محصول و شرایط ممکن است بازرسی ثانویه نیز صورت گیرد.

بررسی گزارشات و تصمیم گیری جهت صدور گواهی: فرم های تکمیل شده و گزارشات بازرسین توسط کارشناسان بررسی و نمونه ها نیز آزمایش می‌شوند. پس از تصمیم گیری در مورد انطباق محصول با استانداردهای مورد نظر، کمیته ی صدور گواهی تصمیم خود را مبنی بر اعطای گواهینامه اعلام می‌نماید .