واحد بازرسی تولیدات و فرآورده های کشاورزی و مواد غذایی(Ag food Production and Processing Inspection)  با هدف ترویج فرهنگ تولید محصول سالم و گواهی شده، با همکاری سازمان ملی استاندارد و سازمان جهاد کشاورزی آماده خدمت رسانی و بازرسی و گواهی محصولات با استاندارد های ملی می باشد. همچنین آسکو مفتخر است با اخذ نمایندگی انحصاری شرکت CERES آلمان و با التزام به استاندارد های بین المللی، بازرسی و گواهی محصولات کشاورزی و فرآورده های آن را انجام می دهد.