اقتصاد اسلامی، به دلیل ارزش ها و اعتقادات مسلمانان جهان، روزانه در حال رشد است. همچنین آگاهی از مفهوم حلال در حال افزایش و نهاد های مربوطه به دنبال تامین نیاز بازار چه برای تولید محصولات و چه برای بازرسی و گواهی محصولات دارای نشان حلال هستند.

مسلمانان (8/1میلیارد نفر مصرف کنند محصولات حلال) و همچنین کشورهای غیرمسلمانی مانند ژاپن و کره جنوبی علاقمند مصرف محصولات حلال هستند و بنابراین تقاضای گواهینامه حلال (با ارزش تجاری بیش از 2 تریلیون دلار در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، پوشاک، داروسازی و لوازم آرایشی) در جهان  رو به فزونی است.